Tag Archive for: morgu

A përbëjnë shkelje etike fotot e botuara nga morgu?

Ditët e fundit në shtyp janë publikuar disa foto nga morgu i Tiranës me pamje të rënda të kufomave të mbështjella, shtrirë në dysheme.

Bazuar në Kodin e Etikës së Gazetarit Shqiptar, për sa kohë që nuk jepen gjeneralitetet dhe pamje të fytyrave të kufomave, Këshilli Shqiptar i Medias gjykon që ky publikim NUK përbën shkelje etike. Përkundrazi, informacioni i dhënë përbën interes të lartë publik dhe të shëndetit publik dhe është në detyrën e medias të informojë publikun për çështje të tilla.

Gjithsesi, Këshilli Shqiptar i Medias sugjeron që publikimi i fotove të shoqërohet me një njoftim që “informacioni përmban pamje të rënda” për të mbrojtur personat që janë të ndjeshëm ndaj pamjeve të tilla.