Press Release: On the gun attack on journalist Klodiana Lala’s home

The Albanian Media Council strongly condemns the gun attack on the house of journalist Klodiana Lala.
The Council call for state institutions, the Prime Minister, the President, the Prosecutor’s Office and the Courts to reflect their supporting speech into tangible action, revealing all the details that led to this unprecedented attack.
The journalists’ community will never feel safe unless the offenders are retained accountable.
The Media Council also urges all public actors to stop the inflammatory language that provokes violence against media people. Because of it media environment has become vulnerable to threats and blackmail.
Freedom of expression and the press is guaranteed by the Constitution and we should not cease to seek these guarantees for the media and society.

Njoftim për Media: Mbi sulmin me armë ndaj shtëpisë së gazetares Klodiana Lala

Këshilli Shqiptar i Medias dënon me forcë sulmin me armë ndaj shtëpisë së gazetares Klodiana Lala.

Këshilli iu kërkon instancave të shtetit, Kryeministrit, Presidentit, Prokurorisë e Gjykatave, që mbështetjen e dhënë me fjalë ta tregojnë qartë me vepra, duke zbardhur të gjitha detajet që shtynë në këtë sulm të paprecedent.

Komuniteti i gazetarëve nuk do të mund të ndjehet kurrë i sigurt nëse nuk vendosen para përgjegjësisë fajtorët.

Këshilli i Medias iu bën thirrje gjithashtu të gjithë aktorëve publike që t’i japin fund gjuhës inflamatore që nxit dhunën ndaj njerëzve të medias. Është kjo gjuhë që vazhdon prej kohësh që ka krijuar një mjedis mediatik vulnerabël ndaj kërcënimeve e shantazheve.

Liria e shprehjes dhe e shtypit është e garantuar me Kushtetutë dhe ne nuk duhet të reshtim së  kërkuari këto garanci për median dhe shoqërinë.

Lexo artikullin në Politiko.al