Declaration on the violence used against News24 journalists, Ergys Gjençaj and Klodiana Lala

AMC expresses its great concern on the violence exercised by the special forces of the state police against News24 journalists, Ergys Gjençaj and Klodiana Lala. It is inconceivable for a country aiming to integrate into the EU that journalists are treated brutally simply because they are reporting from the scene – which is their mission and job.

The concern becomes even greater when it is seen that this incident can not be considered isolated but is already a continuous attitude of the State Police, which unable to respond to crime, uses the violence towards journalists who are reporting it.

AMC urges the State Police to punish the act and those who committed it, as well as to publicly apologize to the journalists, pledging that such acts shall not be repeated.

 

Deklaratë kundër dhunës së policisë ndaj gazetarëve të News24 Ergys Gjençajdhe Klodiana Lala

KSHM reagon me forcë ndaj dhunës së ushtruar nga forcat speciale të policisë së shtetit ndaj gazetarëve të News24 Ergys Gjençaj dhe Klodiana Lala.

Është e paimagjinueshme për një vend që synon të integrohet në BE, që gazetarët të trajtohen në mënyrë brutale thjesht sepse po raportojnë nga vendngjarja – çka është dhe misioni e detyra e tyre.

Shqetësimi bëhet edhe më i madh, kur shihet se ky incident nuk mund të konsiderohet i veçuar por është tashmë një frymë e Policisë së Shtetit, që në pamundësi që t’i përgjigjen krimit, e orientojnë dhunën drejt gazetarëve që raportojnë.

KSHM i kërkon Policisë së Shtetit të dënojë aktin dhe ata që e kanë kryer, si dhe të kërkojë falje publikisht ndaj gazetarëve duyke marrë zotim që akte të tilla nuk mund të përsëriten.