The Global Network for Press Freedom expresses its concern about the death threats against Exit’s co-editor, Alice Taylor

IPI – The Global Network for Press Freedom, has reacted today with a statement on twitter where it asks the Albanian authorities to investigate the death threats against the journalist Alice Taylor. In its declaration, IPI expresses concern that if these online threats are not investigated by the authorities and the perpetrators are not punished, these kinds of attacks on Taylor and other journalists will continue.

 

IPI dënon kërcënimet me vdekje ndaj gazetares Alice Taylor.

IPI – Rrjeti Global për Lirinë e Shtypit, ka reaguar sot me një deklaratë në twitter ku i kërkon autoriteteve shqiptare të investigojnë kërcënimet me vdekje ndaj gazetares Alice Taylor. Në reagimin e vet, IPI, shpreh shqetësimin se nëse këto kërcënime online nuk hetohen nga atuoritetet deri në fund, dhe fajtorët nuk ndëshkohen, këto lloj sulmesh ndaj Taylor e gazetarëve të tjerë do të vazhdojnë.

 

 

All must condemn the death threats against journalist Alice Taylor!

AMC strongly condemns the death threats sent on social networks to the journalist Alice Taylor, who is also a member of the Board of the Alliance for Ethical Media. These threats, made from fake Facebook accounts that may come from individuals, companies, politicians or even political groups who have reason to be afraid of the work of independent journalists, are a clear expression of the climate of violence against the media that exists in the country. The Albanian government cannot be blamed directly for such threats from fake Facebook accounts, but, it must take responsibility for the climate of violence against journalists, which creates the environment for such acts. This violent climate can be eradicated only through strong reactions from the executive branch and all political actors in the country; as well as through concrete acts to find the culprits.

AMC calls on the Albanian authorities to fully investigate the event and find the persons responsible, so to discourage further threats of death to other fellow journalists.

 

Reagim: Kërcënimet me vdekje nga gazetares Taylor duhen dënuar nga të gjithë!

KSHM dënon me forcë kërcënimet me vdekje dërguar në rrjete sociale ndaj gazetares Alice Taylor, njëkohësisht dhe anëtare e Bordit të Aleancës për Media Etike. Këto kërcënime, të bëra nga llogari të rreme në Facebook që mund të vijnë nga individë, kompani, politikanë apo dhe grupime politike të cilët kanë arsye të tremben nga puna e gazetarëve të pavarur, janë shprehje e qartë e klimës së dhunës ndaj medias që ekziston në vend.

Qeveria shqiptare edhe pse nuk mund të mbajë përgjegjësi direkte për kërcënimet nga llogari të rreme në Facebook, duhet të mbajë përgjegjësi për klimën e dhunës ndaj gazetarëve, e cila krijon hapësira për akte të tilla. Kjo klimë mund të shpërndahet vetëm me reagime të forta nga ana e ekzekutivit dhe tërë aktorëve politikë si dhe me akte konkrete për të gjetur fajtorët.

KSHM i bën thirrje autoriteteve shqiptare për të investiguar deri në fund ngjarjen dhe për të zbuluar fajtorët.