Bordi i Etikës VENDIM Nr.27

Ankuesi:  Historia ime dhe Aleanca LGBT

Kundër: Newsbomb.al

 

Linku i artikullit objekt ankimi: https://newsbomb.al/te-hiqet-fjala-nene-debat-ne-studio-moderatorja-tafani-i-kthehet-xheni-karajt-une-jam-grua-dhe-nene-ti-e-degjeneron-shoqerine/

 

Bordi i Etikës së Aleancës për Media Etike pasi shqyrtoi ankesën me anëtarët e Bordit të pranishëm në mbledhje, Prof. Assoc. Dr. Mark Marku, av. Dorian Matlija, Alice Taylor, Klodiana Kapo, Lorin Kadiu

 

KONSTATOI

  1. Artikulli ka pasaktësi në citimin e burimit, që paraqet shkelje etike. Referimi sikur “Organizatat dhe komunitetet LGBTI kërkojnë që fjala “nënë” të hiqet dhe të zëvendësohet me “prindi që lind””, është i pasaktë, i pavërtetë dhe keqinformues.
  2. Nxjerrja e artikullit jashtë kontekstit dhe gjuha tendencioze e përdorur sjell nxitje të krimit dhe të dhunës ndaj komunitetit LGBT.
  3. Pavarësisht se artikulli mund t’i referohet një artikulli, strishe televizive, apo postimi nga një medie tejtër, media që e ri-publikon apo e citon atë duhet të mbajë përgjegjësi nëse citon burime të gabuara e të paverifikuara.

Për këto arsye, Bordi

VENDOSI:

  1. Përsa i përket artikullit objekt ankimimi, media duhet të ndryshojë titullin dhe atë pjesë të përmbajtjes ku gabimisht raporton që Organizatat dhe komunitetet LGBTI kërkojnë që fjala “nënë” të hiqet dhe të zëvendësohet me “prindi që lind”, sipas citimit të saktë që gjendet në videon e emisionit.
  2. Të rishikohet emërtimi “Psikologe” për të ftuarën Lekli, që sipas deklarimit dhe nga Urdhri i psikologut nuk bën pjesë në këtë komunitet.
  3. T’i rekomandohet medias online Newsbomb.al të tregohet më e kujdesshme në raportim mbi ngjarje të komunitetit LGBTQ+, për moskrijimin e konflikteve të panevojshme mbi çështje sensitive të këtij komuniteti.

 

Anëtarët prezentë: 

Mark MARKU

Dorian MATLIJA

Alice TAYLOR

Klodiana KAPO

Lorin KADIU

 

Votuan pro: Mark Marku, Dorian Matlija, Alice Taylor, Klodiana Kapo, Lorin Kadiu

 Votoi kundër: Asnjë

 

Bordi i AME – VENDIM Nr.26

Ankuesi:     Valbona Sulçe Kolgeci

Kundër:      Lapsi.al

Linku i artikullit objekt ankimimi: https://lapsi.al/2021/06/14/sfilata-para-parlamentit-blerina- gjylameti-gafe-me-veshjen-nxjerr-pjeset-qe-sdo-donte-ti-dukeshin/

 

Bordi i Etikës së Aleancës për Media Etike pasi shqyrtoi ankesën me anëtarët e Bordit të pranishëm në mbledhje, Prof. Assoc. Dr. Mark Marku, av. Dorian Matlija, Alice Taylor, Klodiana Kapo, Lorin Kadiu

KONSTATOI

1. Bordi nuk ka tagrin të gjykojë apo të etiketojë nëse një artikull duhet konsideruar gazetari e mirë apo e keqe, por vetëm nëse ka shkelje të etikës dhe se,

2. Artikulli i ankimuar është i zhanrit tabloid dhe nuk paraqet shkelje të neneve të Kodit të Etikës.

Për këto arsye, Bordi

VENDOSI

Që, nuk paraqiten kushtet për të kërkuar fshirjen e artikullit dhe kërkimin e ndjesës ndaj znj. Gjylameti.

 

Anëtarët prezentë: Mark MARKU, Dorian MATLIJA, Alice TAYLOR, Klodiana KAPO, Lorin KADIU

Votuan pro: Mark Marku, Dorian Matlija, Alice Taylor, Lorin Kadiu Votoi kundër: Klodiana Kapo

SHËNIM

Ky vendim, merret me disa rezerva të shprehura nga disa anëtarë të Bordit:

  • Gazetarët duhet të bëjnë kujdes që personazhet publikë të gjykohen mbi punën, mbi politikëbërjen e jo mbi veshjen apo trupin pas lindjes,
  • Gazetarët duhet të bëjnë kujdes që këto lloj artikujsh ku jepen edhe opinione t’i klasifikojnë në rubrikën “opinion”.
  • Shoqëria nuk duhet të përdorë dy standarte kur flitet për personazhet publikë: të shqetësohet vetëm kur ka artikuj kritikë dhe ta konsiderojë normale kur lavdërohet veshja apo trupi i dikujt.
  • Artikulli është seksist, sepse znj. Gjylameti po sulmohet vetëm se është grua dhe në periudhën post-partum, që ndikon vetëm gratë.

Vota KUNDËR vendimit, jepet duke gjykuar se artikulli ka shkelur nenin 9 të kodit të Etikës, mbi privatësinë e personit. (shfleto këtu Kodin e Etikës)

Historia ime – Newsbomb

Valbona Sulçe Kolgeci – Lapsi.al

Deklaratë e KSHM për keqcitimin dhe moderimin e komenteve në lidhje me debatin e fundit që përfshin komunitetin LGBTI

KSHM ka ndjekur me shumë shqetësim përshkallëzimin e debatit mbi terminologjinë emërtuese të prindërimit në dokumente zyrtarë.

KSHM vëren që shumë portale, kanë nxituar për të pasqyruar debatin e zhvilluar në 2 televizione, ABC dhe TCH, duke keqcituar përfaqësuesen e komunitetit LGBTI, Xheni Karaj. Ndërsa komuniteti LGBTI kërkon që krahas termave “nënë” e “baba” të shtohen edhe termat “prind 1” dhe “prind 2” çka do të mundësojë që fëmijët e tyre të mund të regjistrohen zyrtarisht, shumë portale e kanë pasqyruar debatin sikur komuniteti LGBT kërkon “heqjen” e fjalëve nënë e baba deri dhe nga fjalori.

KSHM u kërkon portaleve të korigjojnë keq-citimin, për të shmangur nxitjen e gjuhës së mëtejshme të urrejtjes që ka pasuar këtë debat.

KSHM mbështet aktivisten Xheni Karaj dhe lirinë e shprehjes, duke dënuar ashpër çdo lloj mesazhi të dhunshëm e diskriminues ndaj saj, dërguar në mënyrë private ose dhe publike në rrjetet sociale.

KSHM mbështet lirinë e çdo individi për të shprehur lirisht mendimet e veta pro dhe kundër temës në fjalë, por dënon kategorikisht çdo deklaratë apo prononcim që e kthen debatin në agresion, dhunë e diskriminim.

KSHM, këshillon televizionet TCH dhe ABC por dhe portaleve që e kanë pasqyruar ngjarjen, që të moderojnë komentet në youtube apo në rrjetet e tyre sociale, dhe të bllokojnë çdo lloj komenti të dhunshëm ndaj komunitetit LGBT, përfaqësuesve të tyre apo kujtodo që atakohetnë mënyrë agresive vetëm se shpreh një mendim ndryshe.

AKGJU*: Deklaratë kundër gjuhës së urrejtjes ndaj aktivistëve të LGBTI

“Aleanca kundër urrejtjes” ka ndjekur me shqetësim të thellë debatin publik i cili po zhvillohet prej disa ditësh në media televizive dhe mediat sociale lidhur me disa kërkesa për zgjerimin e disa të drejtave të komunitetit LGBTI në respektim të të drejtave të njeriut, të shprehura nga ana e përfaqësuesve të tyre.

“Aleanca kundër urrejtjes” shpreh vendosmërinë kundër kërcënimeve, gjuhës së urrejtjes dhe çdo lloj dhune apo nxitjeje për përdorim të dhunës, të përdorur nga individë të ndryshëm publikë ose jo, në emisione televizive, media të shkruara, online apo rrjete sociale kundrejt aktivistëve të të drejtave të komunitetit LGBTI apo të çdo komuniteti tjetër, pjesëtar të shoqërisë sonë.

“Aleanca kundër urrejtjes” dënon aktet e dhunës ndaj anëtarëve të komunitetit LGBTIQ, ashtu si rasti i shënuar ditët e fundit ndaj një aktivisteje transgjinore dhe nënvizon se frymëzimi e nxitja për këto shprehje brutale të refuzimit të diversitetit vijnë pikërisht prej tolerimit paraprak të gjuhës së urrejtjes.

“Aleanca kundër urrejtjes” tërheq vëmendjen dhe i kërkon  publikut shqiptar për të qenë tolerant, miqësor dhe pranues ndaj diversitetit në shoqëri, për të forcuar mbështetjen ndaj grupeve të margjinalizuara e për të treguar se pavarësisht diferencave, ne jemi të gjithë të barabartë.  Gjuha e urrejtjes shumë lehtesisht çon në krime të urrjejtjes.

“Aleanca kundër urrejtjes” shpreh mbështetjen dhe angazhimin për respektimin për të drejtat e njeriut të personave LGBTI në Shqipëri, për të drejtën e tyre për të jetuar të lirë nga diskriminimi dhe frika.

Një shoqëri është më e lumtur dhe më e emancipuar nëse arrin të pranojë në gjirin e saj të gjithë njerëzit pavarësisht racës, orientimit seksual, identitetit gjinor, bindjeve, etj.

*AKGJU përbëhet nga: Zyra e Avokates së Popullit, Zyra e Komisionerit për Diskriminim, Këshilli Shqiptar i Medias, AMA

 

AMC supports the protest of journalists and request the Parliament to withdraw the restrictive regulation

AMC supports the protest of journalists that is taking place today against the new regulation of the Albanian Parliament that restricts the freedom of journalists in taking part in several activities in the site of the Albanian Parliament.

AMC expresses its concern for this new act in restricting free reporting and freedom of information.

Parliament’s new regulation presents various problems. First of all, locking journalists in a room to watch various activities of the Albanian Parliament on TV is absurd, not to say ridiculous. The media should be where the event takes place, on behalf of the public and to inform the public. And the event occurs especially in the Parliamentary Committees, where with the new regulation journalists are not allowed to attend physically. The deprivation of this freedom is practically the deprivation of the freedom of information of the public. This is de facto ERTV-isation of the Parliament.

Second, the discrimination between journalists with badge of government-controlled institutions such as ART and ATSH (who are allowed to partake in activities) with journalists of other media, is another violation to the detriment of freedom of information. The Albanian Parliament has a duty to create equal conditions for the work of all journalists, and not discriminate among various media. AMC asks the Parliament of Albania to withdraw this regulation which helps to lower further the standards of media freedom in the country.

KSHM mbështet gazetarët në pretestën kundër rregullores së re të Kuvendit

KSHM mbështet protestën e gazetarëve që po zhvillohet sot për rregulloren e re të Kuvendit të Shqipërisë dhe shpreh shqetësimin e vet për këtë akt të ri në frenim të raportimit të lirë dhe lirisë së informimit.

Vendimi i Parlamentit paraqet disa probleme.

Së pari, mbyllja e gazetarëve në një dhomë që punimet e Kuvendit t’i ndjekin nga TV është absurde, për të mos thënë qesharake. Media duhet të jetë aty ku ngjarja ndodh, në emër të publikut dhe për të informuar publikun. Dhe ngjarja ndodh sidomos në Komisionet Parlamentare, ku me rregulloren e re gazetarët nuk lejohen të jenë prezent. Heqja e kësaj lirie është praktikisht heqje e lirisë për informim të publikut. Ky është defakto ERTV-zim i Parlamentit.
Së dyti, krijimi i diskriminimit mes gazetarëve me badge të institucioneve të kontrolluara nga qeveria si RTSH e ATSH me gazetarët të mediave të tjera, është një tjetër dhunim në dëm të lirisë së informimit. Kuvendi e Shqipërisë e ka për detyrë të krijojë kushte të barabarta për pubnën e të tërë gazetyarëve, e jo t’i trajtojë disa si të nënës e të tjerë si të njerkës.

KSHM i kërkon Kuvendit të Shqipërisë ta tërheqë këtë rregullore që nuk bën gjë tjetër veçse ul dhe më shumë standartet e lirisë së medias.