Elvis Koçi – Pamfleti 2

Ana Çela – Joq Albania

Neraida Cukali – Euronews Albania (1)

KomenteSugjerim për të qenë më të kujdesshëm në raste të transmetimit të materialeve diskriminuese

Kleidi Eski – Euronews Albania

KomenteSugjerim për të qenë më të kujdesshëm në raste të transmetimit të materialeve diskriminuese

Liria e Shtypit, është liria për të bërë pyetje!

KSHM mbështet protestën në solidaritet me gazetarin Klevi Muka

Këshilli Shqiptar i Medias mbështet protestën e sotme të gazetarëve ndaj aktit të fundit në kufizim të lirisë së informacionit nga ana e Kryeministrit Rama, me përjashtimin e gazetarit Klevin Muka nga konferencat për shtyp për 3 muaj.

Liria e shtypit është e liria për të bërë pyetje në interes të informimit të publikut dhe detyra e Kryeministrit dhe e kujdo funksionari të emëruar është që të japë përgjigje e jo sanksione.

Për sa i përket shkeljes së etikës të përmendur nga Kryeministri, gazetari Muka nuk ka bërë asnjë shkelje etike në bazë të Kodit të Etikës së Gazetarit Shqiptar, ndaj akti i Kryeministrit që “bezdiset” nga pyetjet është e papranueshme.

Akti i Kryeministrit, të cilin ai e quajti me termin e diktaturës “riedukim” është kufizim i pastër i lirisë së shtypit.