VETËM MUND TË BËJMË KAQ PAK
SË BASHKU MUND TË BËJMË SHUMË