Etiketë: këshilli shqiptar i medias

Mbi standartin etik të publikimit të hetimeve të policisë

Read more

Standartet etike dhe incidenti me gazetarin e Ora NEWS, Isa Myzyraj

Read more

Workshop: “Të drejtat dhe përgjegjësitë e gazetarëve”

Read more

Aleanca për Media Etike mbidhet për herë të dytë për përcaktimin e një mekanizmi vetërregullues

Read more

Shoqata e mediave dhe të shoqërisë civile kundër tentativave të reja për të kaluar projektligjin Antishpifje

Read more

UNESCO mirëpret thirrjen e këshillëve të shtypit për raportim të përgjegjshëm mbi COVID-19 në Evropën Jug-Lindore

Read more

Gazetarët Kundër Ligjit Censurë për Mediat (“paketa antishpifje”)

Read more

Univ. A. Xhuvani: A mos ka ardhur koha e Urdhërit të Gazetarëve?

Read more

Në redaksinë e NEWS24: pikëpyetje etike mbi identitetin e fëmijëve

Read more

Në redaksinë e Dosja.al: duhet pregatitur për kohën e mediave serioze

Read more

you're currently offline