Bëhu Anëtar

Nëse gazetarët nuk marrin në duart e tyre lirinë e shprehjes, do të mbetet në dorë të shtetit.

E vetmja mënyrë për të kufizuar qeveritë në hartimin e ligjeve dhe regulloreve që cënojnë aktivitetin e medias dhe gazetarëve është vetë – rregullimi i punës tonë.

Bashkohu tani me komunitetin e gazetarëve profesionistë dhe medias, në përpjekjen për të rritur standardet profesionale, për të promovuar gazetari cilësore dhe për të forcuar vetë-rregullimin si garancia e vetme e mbrojtjes së lirisë së medias, në Shqipëri.

Anëtarësimi ynë është gjithëpërfshirës dhe i barabartë për të gjithë gazetarët dhe organizatat mediatike.

Si anëtar i Këshillit Shqiptar të Medias, mund të jeni pjesë e një komuniteti profesionistësh që bashkëpunojnë në zbatimin e kodit të etikës dhe vetë-rregullimit me qëllim promovimin e një medie të lire dhe të besueshme në shoqërinë shqiptare.

Anëtarësia është e hapur për çdo gazetar, organizatë dhe dhe media, qoftë ajo gazetë, faqe internet, televizion oapo stacion radio.

Për të mësuar më shumë, ose për t’u bashkuar me KSHM dërgoni një email në:

you're currently offline