KSHM organizon trajnimin me gazetarë për trafikimin e qenieve njerëzore

Ditën e djeshme Këshilli Shqiptar i Medias me mbështetjen e UNICEF Shqipëri, organizoi në platformën Zoom trajnimin me gazetarë me temë “Ngritja e kapaciteteve të mediave kombëtare dhe lokale për raportim të përgjithshëm të çështjeve të trafikimit  të qenieve njerëzore.”

Trajnimi pati si qëllim forcimin e kapaciteteve të gazetarëve të rinj shqiptarë, për të punuar sipas standardeve ndërkombëtare të etikës së gazetarisë, kur raportojnë për çështje të trafikimit të qenieve njerëzore.  Në trajnim morën pjesë 11 gazetarë të cilët u njohën më nga afër me programin që UNICEF ka për personat që janë viktimë të trafikimit si dhe u njohën me përvojën e mentorëve, Mark Marku dhe Alfred Lela.

Sonila Pema, përfaqësuese e UNICEF gjatë prezantimit  të saj tha se, UNICEF Shqipëri në bashkëpunim më partnerët e  tij po zbaton projektin i cili do t’i vijë në ndihmë viktimave të trafikimit dhe individëve të cilët janë në rrezik.

Drejtori ekzekutiv i Politiko.al, Alfred Lela u shpreh se, media ka një prirje për të transmetuar shifra  pa histori njerëzore në thelb dhe se gazetarët priren drejt sensacionalizimit sidomos në ato raste ku viktima janë gratë dhe fëmijët.

Pjesë e trajnimit ishte edhe gazetarja Rashela Shehu e cila do të jetë edhe mentorja e gazetarëve gjatë procesit të realizimit të artikujve të tyre. 

Gjatë prezantimit të saj, Shehu i solli në vëmemendje gazetarëve format  e ndryshme të trafikimit dhe se ku ata mund të orientohen gjatë shkrimeve të tyre.

Trajnimi do të ketë edhe takimin e tij përmbyllës më datën 5 Maj ku gazetarët do të prezantojnë dhe diskutojnë artikujt e tyre.