Transformimi dixhital në një botë mediatike që po ndryshon

Më 30 tetor, Zyra e Zhvillimit të Mediave të Radios Suedeze mbajti një seminar, bazuar në përvojën e SVT-së për mbulimin e sulmit terrorist në Paris në vitin 2015, i cili zbuloi mangësi serioze në këtë media  si për ofertën në transmetim dhe veçanërisht në internet. SVT është tani një nga ofruesit kryesorë të lajmeve në internet në Suedi.

Transformimi dixhital e ka bërë SVT një ofrues më të mirë dhe më të shpejtë të lajmeve në të gjitha platformat e disponueshme. Seminari u organizua në bashkëpunim me Këshillin Shqiptar të Medias dhe TElevizionin Publik Shqiptar (RTSh) dhe morën pjesë gazetarë të mediave anëtare të Aleancës për Median Etike, të RTSh, dhe studentë të Fakultetit të Gazetarisë në Universitetin e Tiranës.

Për të përshpejtuar transformimin dixhital të medias shqiptare, Zyra Suedeze e Zhvillimit të Medias së Radios po kryen gjithashtu një rast studimi për të mbështetur transformimin dixhital brenda peizazhit mediatik në Shqipëri.

Ndër temat e diskutuara ishin: Bota po ndryshon – dhe kështu peizazhi mediatik. Si SVT News kaloi nga transmetimi në aplikacion dhe 8 faktorët e suksesit për një transformim dixhital.

you're currently offline