Altin Basha – Joq 1

KomenteAnkesa shpallet e pavlefshme pasi është më e vjetër se 6 muaj