KSHM mori pjesë në diskutimin mbi qëndrushmërinë e shërbimit nukjevetëm.al

Këtë të enjte Këshilli i Medias u ftua të merrte pjesë në tryezën e rrumbullakët e organizuar nga Fondacioni Together Albania  me mbështetjen e Ambasadës së Mbretërisë së Bashkuar. Në tryezën e zhvilluar u diskutua mbi veprimet e mundshme të qëndrueshmërisë për platformën eCounselling www.nukjevetem.al si ofruesi i platformës së parë në internet për shëndetit mendor në Shqipëri, e themeluar në vitin 2015, e cila ka siguruar gjithnjë e më shumë mbështetje të shëndetit mendor për mijëra të rinj dhe të rritur shqiptarë.

Platforma ka ardhur duke iu përshtatur kërkesës në rritje, në përgjigje të plotësimit të nevojave për mbështetje të përdoruesve të saj. Një element kryesor për suksesin e këtij modeli është disponueshmëria e shërbimeve që mbështesin individë të prekur, veçanërisht ata që përballen me shumë pengesa në shërbimet e mbështetjes së shëndetit mendor. Ky ishte rasti gjatë vitit të kaluar i dominuar nga pandemia Covid-19 kur kërkesat për mbështetje të shëndetit mendor në www.nukjevetem.al arritën kulmin.

https://www.nukjevetem.al/

Qëllimi i takimit ishte prezantimi i shkurtër i veprimtarisë dhe gjetjeve të platformës, duke u përqendruar në periudhën pandemike Covid-19. Pjesëmarrësit paraqitën shkurtimisht çështje për përfitimet e platformës për përfituesit (të rinjtë, të rriturit, prindërit dhe grupet e tjera të prekshme) si dhe palët e interesuara të qeverisë dhe shoqërisë civile, duke paraqitur perspektiva të ndryshme se pse dhe si është www.nukjevetem.al e dobishme dhe relevante.

Më tej, kjo tryezë e rrumbullakët qe një mundësi e shkëlqyer për të filluar procesin e nxitjes së marrëdhënieve të reja midis platformës dhe aktorëve përkatës, duke diskutuar mundësinë e partneriteteve në të ardhmen dhe zhvillimin e një vizioni të përbashkët për rolet dhe përgjegjësitë e ofrimit të shërbimit të shëndetit mendor për të rinjtë shqiptarë.