DASHURIA ËSHTË NJË ALTERNATIVË NDAJ URREJTJES: BLLOKOJE URREJTJEN, SHPËRNDAJE DASHURINË!

Bashkimi Evropian dhe Këshilli i Evropës nisin një fushatë të re që ka për qëllim luftimin e gjuhës së urrejtjes në Ballkanin Perëndimor

15 Dhjetor 2020 – Gjuha e urrejtjes është në rritje në mbarë Evropën, duke vendosur në rrezik kohezionin shoqëror si dhe po cënon të drejtat e njeriut. Në Ballkanin Perëndimor, gjuha e urrejtjes shënjestron veçanërisht grupet vulnerabël, të cilat janë prekur edhe më parë nga stigmatizimet dhe diskriminimi, përgjatë periudhës së pandemisë të COVID-19. Për të luftuar këtë fenomen, Bashkimi Evropian dhe Këshilli i Evropës nisën sot një fushatë të re për Ballkanin Perëndimor – “Bllokoje Urrejtjen. Shpërndarje Dashurinë.”

Duke konsideruar situatën epidemiologjike, fushata do të mbahet tërësisht online përmes faqeve të dedikuara në Facebook, Instagram and Twitter: “Bllokoje Urrejtjen. Shpërndaje Dashurinë.” dhe do të shtrihet përgjatë viteve të ardhshme. Aktivistët e shoqërisë civile, gazetarë, studentë dhe të gjithë ata të cilët mendojnë se dashuria mund të fitojë mbi urrejtjen, i ftojmë të bëhen pjesë të kësaj fushate duke ndjekur dhe shpërndarë postimet, duke përdorur mesazhet e tyre në përgjigje ndaj formave të ndryshme të urrejtjes që prekin jetën e tyre private ose në komunitet si dhe jetën e familjarëve të tyre, miqve apo dhe individëve të tjerë.

Jo vetëm institucionet, por dhe njerëzit, çdokush dhe secili individ, duhet të jenë gati për të reaguar ndaj gjuhës së urrejtjes. Sot, iu bashkova fushatës për të thënë “BLLOKOJE URREJTJEN, SHPËRNDAJE DASHURINË” dhe ju ftoj edhe ju të bashkoheni. Na u bashkoni dhe ndiqeni fushatën në vazhdimësi edhe në vitet e ardhshme”, tha Shefja i Delegacionit të Bashkimit Evropian në Këshillin e Evropës, Meglena Kuneva.

Drejtoresha e Drejtorisë së Përgjithshme së Programeve të Zyrës së Këshillit të Evropës, Verena Taylor, shtoi: “Organi ynë kundër diskriminimit, Komisioni Evropian kundër Racizmit dhe Intolerancës, ka zhvilluar udhëzime të qarta për shtetet dhe shoqërinë civile rreth mënyrës së si duhet trajtuar gjuha e urrejtjes. Një mjet i dukshëm dhe i fuqishëm është fushata e Aleancës Kundër Urrejtjes, iniciativë e sjellë në kuadrin e Instrumentit Horizontal për Ballkanin Perëndimor dhe Turqinë. I ftojmë të gjithë t’i bashkohen lëvizjes mbarë Evropiane kundër gjuhës së urrejtjes dhe të mbajnë një qëndrim të dukshëm për diversitetin dhe barazinë”.

Ambasadorët kundër Gjuhës së Urrejtjes, personalitete publike të famshëm nga Ballkani Perëndimor, të cilët dolën hapur në mbështetje të thirrjes së  kësaj lëvizjeje kundër gjuhës së urrjejtjes, do të marrin pjesë në mënyrë aktive në këtë fushatë.

Video dhe materiale të tjera mund të gjenden në kanalet e mediave sociale të fushatës si dhe në faqen e internetit të programit të Instrumentit Horizontal.

Fushata zbatohet nën projektin mbi “Promovimin e Diversitetit dhe Barazisë në Ballkanin Perëndimor, pjesë e programit të përbashkët të Bashkimit Evropian/Këshillit të Evropës “ Instrumenti Horizontal për Ballkanin Perëndimor dhe Turqinë 2019-2022”, i zbatuar nga Departamenti i Antidiskriminimit i Këshillit të Evropës.

***

Instrumenti Horizontal për Ballkanin Perëndimor dhe Turqinë 2019-2022

Instrumenti Horizontal për Ballkanin Perëndimor dhe Turqinë (Instrumenti Horizontal II) është një nisëm bashkëpunimi e ndërmarrë nga Bashkimi Evropian dhe Këshilli i Evropës në rajonin e Ballkanit Perëndimor dhe Turqinë. Programi mbështet procese reforme të përshtatura dhe të dakordësuara me autoritetet, në përputhje me rekomandimet përkatëse të organeve këshilluese dhe vëzhguese të Këshillit të Evropës në fushat e të drejtave të njeriut, sundimit të ligjit dhe demokracisë. 

Programi mundëson që përfituesit të përmbushin agjendat e reformave përkatëse dhe standardet Evropiane, përfshirë standardet e rëndësishme në kuadrin e procesit të zgjerimit të BE-së. Ofrohet një mbështetje e përshtatur dhe e drejtuar nga kërkesat për përmirësimin e kuadrit politik dhe kuadrit ligjor si dhe për ngritjen e kapaciteteve institucionale, dhe forcimin e funksionimit të institucioneve. Programi ka për qëllim të sjellë përmirësime themelore drejtpërdrejtë në jetën e qytetarëve përmes zbatimit të projekteve të tij.