Reagim në lidhje me identifikimin e viktimave të COVID-19

Këshilli Shqiptar i Medias shpreh shqetësimin e vet për identifikimin e vazhdueshëm në media të viktimave të pandemisë COVID-19, ku në mes tyre janë dhe mjekë, infermierë apo edhe persona jo të fushës së mjekësisë.

Nga gazetarët kërkohet që të jenë profesionalë në punën e tyre, duhet të respektojnë dinjitetin e viktimave dhe familjarë vetë tyre.

Referuar Kodit të Etikës gazetarët duhet të lejojnë që njerëzit të mbajnë zi privatisht duke raportuar tema të tilla me simpati dhe vetë përmbajtje.

Këshilli Shqiptari Medias i kërkon mediave të heqin emrat e viktimave të publikuara dhe fotot e tyre, përveç rasteve kur publikimi bëhet me konsensusin e familjarëve.


Published by:  
Posted in Lajme

you're currently offline