Raportuesi i Lirisë së Medias në Këshillin e Europës kërkon nga qeveria shqiptare të heqë ligjin për mediat

Raportuesi i Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Europës (APKE)  i është bashkuar   zërave lokalë dhe ndërkombëtarë për lirinë e medias, duke i kërkuar  qeverisë shqiptare të heqë dorë nga  ligji “anti-shpifje”.

Stefan Schennach shprehu shqetësimin e tij serioz në lidhje me mundësinë që parlamenti mund të miratojë ndryshimet që do të synojnë dhe kufizojnë mediat në internet, pavarësisht nga “kritikat e ashpra ndërkombëtare” duke përfshirë atë të Komisionit të Venecias.

“Legjislacioni i propozuar nga Kryeministri shqiptar si një ‘paketë anti-shpifje’ synon të krijojë një organ administrativ që do të fuqizohet të urdhërojë mediat të heqin raportet e lajmeve për çështje të tilla si ‘cënimi i dinjitetit të individëve’, nën kërcënimin të gjobave të rënda. Është e qartë se një ligj i tillë mund të ketë një efekt tronditës mbi lirinë e medias për shkak të kushteve të tij të gjera, ”tha relatori.

“Unë i referohem Opinionit të Komisionit të Venecias Nr. 980/2020 të datës 19 qershor 2020, i cili thotë qartë se ligji vuan nga paqartësia dhe do të ketë të ngjarë të ketë një” efekt ftohës “, duke shtypur diskutimin e lirë dhe fjalën politike në sektorin shqiptar të internet. Unë ndaj mendimin e Komisionit të Venecias se teksti i projekt-amendamenteve, nëse nuk rishikohet shumë, rrezikon t’i bëjë më shumë dëm sesa dobi lirisë së shprehjes në Shqipëri, për sa i përket mediave në internet, ”shtoi Z. Schennach.

“Prandaj, unë e nxis parlamentin shqiptar të heqë dorë nga propozimet aktuale dhe të rifillojë të gjithë procesin,” përfundoi raportuesi.


Published by:  
Posted in Lajme

you're currently offline