Një Data-Bazë e hapur për Publikun

KShM ka 2 vjet që monitoron shkeljet e Kodit të Etikës në një numër mediash online, media të

Collective68.tech, një nga startup-et më të suksesëshme teknologjike në Shqipëri, ka marrë prësipër ri-ndërtimin e databazës së monitorimeve të shkeljeve të Etikës.

Collective68.tech, një nga startup-et më të suksesëshme teknologjike në Shqipëri, ka marrë përsipër ri-ndërtimin e databazës së monitorimeve të shkeljeve të Etikës.

reja, por dhe degën digjitale të gazetave e televizioneve. Kjo bazë të dhënash është një burim shumë i mirë informacioni për të kuptuar se çfarë ndodh me shkeljet etike në media. Tashmë, falë një projekti të mundësuar me mbështetjen e BE-së, kjo databazë do të risistemohet për të krijuar qasje të hapur dhe për publikun.

Administratori i sistemit të C68, Boris Budini duke u shpjeguar stafit të monitorimit procedurën që duhet të ndjekin në vijimësi mbi këtë praktikë të re.

Administratori i sistemit të C68, Boris Budini duke u shpjeguar stafit të monitorimit procedurën që duhet të ndjekin në vijimësi mbi këtë praktikë të re.

Në kuadër të kësaj nisme, Stafi i monitorimit të Këshillit Shqiptar të Medias u trajnua këtë të martë, për të 4-n javë rresht, nga suportuesit teknikë të Collective68.tech. Ky trajnim kishte në fokus përmirësimin e mëtejshëm të databazës duke e bërë atë më efikase.

Databaza e ndryshuar do të paraqesë në fund të projektit të dhënat e monitoruara deri më tani në website-n e KSHM, ku të gjithë qytetarët do të kenë mundësi qasjeje.

Aktualisht stafi i monitorimit monitoron 30 websitet me rank-un më të lartë të lajmeve, sipas ALEXA-s. Numri i shkeljeve për këto 30 portale vetë, për muajin janar 2020 është mesatarisht 15 shkelje në ditë!!