Organizatat e mediave kundër miratimit të ligjit sot në Kuvend

Grupi i organizatave të renditura në fund të kësaj deklarate, në përfundim të votimit parlamentar të të ashtuquajturës paketë anti-shpifje, lëshon këtë deklaratë publike:

  1. Ne dënojmë vendimin e Kuvendit të Shqipërisë për të lënë në fuqi këtë paketë ligjore në kundërshti të hapur me kritikat më të arsyeshme të ekspertëve vendës dhe ndërkombëtarë, përfshirë Këshillin e Europës dhe Komisionin Europian.
  2. Ne gjykojmë se shumica parlamentare socialiste humbi një mundësi të mirë për të reflektuar dhe për të demonstruar veten si një forcë demokratike, e përgjegjshme përballë shoqërisë shqiptare dhe aspiratave të vendit për integrim në Bashkimin Europian.
  3. Ne gjykojmë se një legjislacion i tillë bie ndesh me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, konkretisht nenet 15,17 dhe 22 si dhe të Konventës Europiane për të Drejtat e Njeriut, konkretisht nenit 6 (e drejta për gjykim të ndershëm), dhe nenit 10, (liria e shprehjes).
  4. Ne nxisim të gjithë mediat dhe gazetarët ta injorojnë në tërësi këtë paketë ligjore si antikushtetuese dhe antidemokratike dhe ta konsiderojnë atë sikur nuk ka ekzistuar kurrë.
  5. Organizatat do të ndërmarrin të gjitha masat e nevojshme për të rrëzuar këto ligje regresive në tërësi dhe për t’i bërë ato të pavlefshme.
  6. Organizatat angazhohen të ndihmojnë çdo gazetar apo media që mund të preket nga këto ligje të padrejta.

Lista e organizatave firmëtare:

BIRN Albania

Civil Rights Defenders

Citizens Channel

Faktoje

Grupi Shqiptar per te drejtat e njeriut

Instituti Shqiptar i Medias

Instituti Shqiptar i Shkencave

Këshilli Shqiptar i Medias

Komiteti shqiptar i Helsinkit

Lidhja e Gazetarëve të Shqipërisë

New Media Network

Qendra Res Publica

Qendra Shqiptare MediaLook

Qendra Shqiptare për Gazetari Cilësore

Shoqata e Gazetarëve Profesionistë të Shqipërisë

Shoqata e Gazetarëve Europianë të Shqipërisë

Unioni i Gazetarëve ShqiptarëFaktoje

Instituti Shqiptar i Medias

Civil Rights Defenders

Instituti Shqiptar i Shkencave

Komiteti shqiptar i Helsinkit

Qendra Res Publica

Grupi shqiptar në mbrojtje të të drejtave të njeriut