KSHM me studentët në Shkodër: “priftërinj” apo “mëkatarë” në raport me etikën?

Këshilli Shqiptar i Medias gjatë turit të tij nëpër qytetet studentore, vizitoi Universitetin e Shkodrës Luigj Gurakuqi ku, nën shoqërinë e pedagogut Vinçens Marku, studentët e gazetarisë së Shkodrës diskutuan me ekspertët e Etikës e të Medias, z. Alfred Lela, z. Sokol Shameti dhe znj. Aleksandra Bogdani.
Studentët ishin shumë të ndjeshëm ndaj lajmeve të pavërteta dhe sidomos ndaj raportimeve dukshëm të pandershme ku favorizohet njëra palë. Pyetja që lindi ishte pse edhe gazetarët e njohur nuk arrijnë të jenë etikë në mediat online që ata drejtojnë.

Gjatë debatit, u diskutuan problemet që lidhen me etikën dhe fakti nëse duhet të jesh “prift” apo “mëkatar”, përderisa standartet e Etikës janë strikte ndërsa nevoja për t’ju përshtatur tregut kërkon të jesh elastik.

Projekti, i financuar me fondet e BE-së, është një përpjekje për të njohur studentët me vetë-rregullimin, Kodin e Etikës dhe standartet e një mediaje etike.