Vetërregullimi – KShM nis turin nëpër qytete

Këshilli Shqiptar i Medias gjatë 8 muajve në vazhdim do të nisë një tur nëpër qytetet universitare të Shqipërisë për të promovuar vetërregullimin.

Qëllimi i këtyre takimeve është që të flitet me studentë, studentë të gazetarisë dhe gazetarë lokalë në lidhje me zbatimin e Kodit të Etikës dhe proceset vetërregulluese që kanë nisur në Shqipëri.

Ky projekt, zhvillohet në kuadrin e projektit “Drejt Përmirësimit të Marrëdhënieve të Punës dhe Profesionalizmit në Median Shqiptare” mbështetur nga Bashkimi Europian, zbatuar nga Instituti Shqiptar i Medias dhe Federata Ndërkombëtare e Gazetarëve (IJF).