KSHM publikon shkeljet e etikës në mediat online

 

Këshilli Shqiptar i Medias prezantoi sot, 29 Janar 2019, gjetjet nga një proces monitorimi mediash i zhvilluar nga KSHM në një periudhë gjashtë mujore. Ky proces u realizua ne kuadër të projektit Media Observatory II, që synon vetërregullimin e medias në Shqipëri nëpërmjet zbatimit të Kodit të Etikës së Gazetarit.

Takimi u përshendet nga Znj. Vasilika Laci, përfaqësuese e Civil Rights Defenders, (CRD) që edhe mbështetën realizimin e këtij procesi. Z.Koloreto Cukali, kryetar i Keshillit Shqiptar të Medias shpjegoi metodën e zbatuar në kryerjen e këtij monitorimi.

Monitorimi u fokusua në 40 media online, kryesisht portale por dhe TV e media print. Studimi kishte si synim të paraqiste një fotografim numerik për të parë shkeljet më të shpeshta që hasen në media. Shkeljet e monitoruara u përzgjodhen nga Kodi i Etikës së Gazetarit. Numri i përgjithshem i mediave që u konstatuan shkelje është 35, ndërsa numri i përgjithshëm i shkeljeve në të gjithë procesin është 1280 për 5 muaj.

Numri më i lartë i shkeljeve është konstatuar në mediat me prodhim dhe qarkullim më të lartë informacioni, ndërsa shkelja më e shpeshtë e vënë re në proces është raportimi i procedurave gjyqësore dhe prezumimi i pafajsisë.

KSHM (kshm.al) është një organizatë e pavarur gazetarësh dhe mediash që ka si synim të promovojë vetërregullimin e komunitetit të medias si një mjet për të vendosur besimin te media dhe për të mbajtur lart besueshmërinë e saj para publikut shqiptar.

Të dhënat e detajuara të shkeljeve do të mund t’i gjeni pas pak ditësh nëwww.kshm.al

Bashkëlidhur gjeni prezantimin e gjetjeve dhe atë të metodologjisë.

Shkeljet e Etikës në median online

prezantimi metodologjia