Ankesë: kronikë në “Fiks Fare”

Titulli i artikullit: Kronikë Tv në emisionin Fiks Fare
Data e publikimit të vidoes: 18 shtator 2018
Lidhje reference:

http://top-channel.tv/video/fiks-fare-17-shtator-2018-pjesa-1/

Ankuesi:

Përshkrimi i ankesës

Në videon ilustruese që shoqëron çështjen, vajzës së vogël nuk i ruhet identiteti.

VENDIMI

 

Duke parë videon, ne mendojmë që ka shkelje të nenit 14 të Kodit të Etikës së Gazetarit, që ka të bëjë përkatësisht me “Mbrojtjen e Fëmijëve dhe Personave me Aftësi të Kufizuara”.

Ne gjykojmë se në videon më sipër nuk është respektuar anonimati i fëmijës, dhe pavarësisht se ka një tentativë për t’i mbuluar sytë, fëmija është tërësisht i identifikueshëm.

 

Ne rekomandojmë që video të hiqet nga youtube, nga faqja e Fiks Fare dhe nga çdo ritransmetim ose të realizohet mbulimi i plotë i identitetit të fëmijës.

 

ZGJIDHJA

Pas kontaktit me AMA-n, ajo vendosi që të urdhërojë porgramin të heqë videon nga të tëra mjetet e komunikimit masiv.

 

you're currently offline