Autor: kshmyucd

Autoriteti i Mediave Audiovizive, AMA, miratoi së fundmi përmirësimet në Kodin e Transmetimit.

Read more


Agjencia Shtetërore për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve kundër gazetave Shekulli, Panorama dhe portalit Balkanweb

Read more