Shkeljet e Kodit të Etikës, Mars 2018

ImazhiDataMediaShkelja
02.03.2018Gazetatema.netTërheqje vëmendjeje mbi aspekte të jetës private
Gazetarët nuk duhet të tërheqin kurrë vëmendjen ndaj aspekteve personale ose private, nëse ato nuk janë të rëndësishme.
02.03.2018Gazetatema.netDhënia e Informacionit të besueshëm
Media duhet të dallojë qartë komentin nga supozimi dhe nga faktet.
07.03.2018BalkanwebEtika në të shprehurit në publik
Gjatë raportimit dhe sidomos gjatë komenteve apo polemikave, gazetarët janë të detyruar të respektojnë etikën e të shprehurit në publik dhe kulturën e dialogut
07.03.2018Citynews.alPavarësia editoriale
Përmbajtja editoriale duhet të dallojë qartë dhe prerë nga marketingu, publiciteti, apo materialet e sponsorizuara.
08.03.2018Citynews.alEtika në të shprehurit në publik
Gjatë raportimit dhe sidomos gjatë komenteve apo polemikave, gazetarët janë të detyruar të respektojnë etikën e të shprehurit në publik dhe kulturën e dialogut
08.03.2018PanoramaEtika në të shprehurit në publik
Gjatë raportimit dhe sidomos gjatë komenteve apo polemikave, gazetarët janë të detyruar të respektojnë etikën e të shprehurit në publik dhe kulturën e dialogut

Tërheqje vëmendjeje mbi aspekte të jetës private
Gazetarët nuk duhet të tërheqin kurrë vëmendjen ndaj aspekteve personale ose private, nëse ato nuk janë të rëndësishme.


28.03.2018Gazetatema.netDhënia e Informacionit të besueshëm
Media duhet të dallojë qartë komentin nga supozimi dhe nga faktet.
29.03.2018Gazetatema.netDhënia e Informacionit të besueshëm
Media duhet të dallojë qartë komentin nga supozimi dhe nga faktet.
29.03.2018Gazetatema.netDhënia e Informacionit të besueshëm
Media duhet të dallojë qartë komentin nga supozimi dhe nga faktet.
29.03.2018Gazetatema.netDhënia e Informacionit të besueshëm
Media duhet të dallojë qartë komentin nga supozimi dhe nga faktet.

Tërheqje vëmendjeje mbi aspekte të jetës private
Gazetarët nuk duhet të tërheqin kurrë vëmendjen ndaj aspekteve personale ose private, nëse ato nuk janë të rëndësishme.
29.03.2018Gazetatema.netEtika në të shprehurit në publik
Gjatë raportimit dhe sidomos gjatë komenteve apo polemikave, gazetarët janë të detyruar të respektojnë etikën e të shprehurit në publik dhe kulturën e dialogut
29.03.2018Gazetatema.netDhënia e Informacionit të besueshëm
Media duhet të dallojë qartë komentin nga supozimi dhe nga faktet.
29.03.2018Gazetatema.netDhënia e Informacionit të besueshëm
Media duhet të dallojë qartë komentin nga supozimi dhe nga faktet.
31.03.2018Gazetatema.netDhënia e Informacionit të besueshëm
Media duhet të dallojë qartë komentin nga supozimi dhe nga faktet.
31.03.2018Gazetatema.netDhënia e Informacionit të besueshëm
Media duhet të dallojë qartë komentin nga supozimi dhe nga faktet.

you're currently offline