Shkeljet e Kodit të Etikës, Nëntor 2017

ImazhiDataMediaShkelja
01.11.2018Syri.netThashethemet
Thashethemet dhe fjalët e burimeve anonime nuk duhet të botohen si lajm, përveç rastit kur informacioni është me rëndësi jetike për publikun dhe në këtë rast duhet bërë e qartë se informacioni është i paverifikuar.

you're currently offline