Shkeljet e Kodit të Etikës, Tetor 2017

ImazhiDataMediaShkelja
29.10.2018Syri.netTërheqje Vëmendje mbi Aspekte të Jetës Private
Gazetarët nuk duhet të tërheqin kurrë vëmendjen ndaj aspekteve personale ose private, nëse ato nuk janë të rëndësishme.

Identifikimi i Viktimave
Media duhet të tregojë maturi në identifikimin e viktimave apo dëshmitarëve në krime, sidomos në rastet e dhunës seksuale, me përjashtim të rasteve kur është marrë pëlqimi i tyre për t’u identifikuar.

you're currently offline