Këshilli Shqiptar i Medias është një organizatë e pavarur gazetarësh që ka si synim të promovojë vetërregullimin e komunitetit të medias si një mjet për të rivendosur besimin tek media dhe për të mbajtur lart besueshmërinë e saj para publikut shqiptar.

Publikime

Prezantohet Kodi i ri i Etikës

Më 29 Mars 2018, u zhvillua prezantimi i Kodit të ri të Etikës, një ngjarje e rëndësishme për komunitetin e gazetarëve e që u ndoq nga  gazetarë, publicistë dhe përfaqësues...